matematyka

Większość nauk przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki

obliczenia
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Treścią określonej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak treść nazwy konotacja. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, która odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wówczas pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów określonej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, którymi charakteryzuje się pewna nazwa. Jest to swego rodzaju ujednolicenie, które opiera się na ściśle określonych zasadach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

książka
Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki stanowią zależności między zdaniami, które są zapisywane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy dane wyrażenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wtedy można brać pod uwagę zależności łączące zdania składowe. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy obie części składowe są prawdą. Można to przedstawić z wykorzystaniem dowolnego wyrażenia, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wówczas całe wyrażenie również będzie fałszywe.

Niezwykle znacząca rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Poszczególne nazwy można negować. Biorąc pod lupęfunkcje logiczne, na przykład negowania i to w jaki sposób wciela się ją w życie, możemy podsumować, że dana nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice możemy używać tak zwanej potrójnej, jak również i podwójnej – to znaczy klasycznej negacji. Stół czy nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół oznaczałby nie-stół, idąc tym tropem. Bardzo istotny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, którego dotyczy dana nazwa.

Wykorzystanie w praktyce

Przez odbiorców w logice powinny być brane pod lupę nie tylko desygnaty, lecz głównie kolejne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą różne poduszki, które odbiorca może sobie wyobrazić. Kiedy chodzi o funkcję taką jak konotacja, wskazać powinno się określony zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia wybranej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy. Więcej odnośnie logiki .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*