Konserwowanie urządzeń sprężonego powietrza

Systemy sprężonego powietrza pracują we wszystkich miejscach, gdzie działają systemy pneumatyczne – we wszelkiego rodzaju gałęziach produkcji przemysłowej, ale nie tylko. Sprężone powietrze, poruszające systemy pneumatyczne wykorzystuje się też w warsztatach naprawczych czy punktach naprawy sprzętu komputerowego. Jest to niedrogi i efektywny sposób wprawienia części układu pneumatycznego w ruch, sprężone powietrze stosuje się również do czyszczenia podzespołów z bardzo drobnych zabrudzeń. Wydawać by się mogło, że systemy pneumatyczne są niezawodne. Niestety, nawet one ulegają niekiedy awarii. By jej uniknąć w systemach pneumatycznych instaluje się specjalne urządzenia.

sprężarka śrubowa

Źródło: http://pneuma.pl

Powietrze zawiera wilgoć, która może niekorzystnie wpływać na trwałość metalowych elementów układu.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie wciągający, to spójrz również na pomocne artykuły (http://odlew.com.pl/materialy-na-formy/zywice-epoksydowe/zywice-epoksydowe-do-laminowania), które zawierają ciekawe informacje – niewątpliwie Cię pochłoną zupełnie!

W trakcie sprężania powietrza, zawarta w nim wilgoć ulega skropleniu i osadza się na elementach układu. By tego uniknąć, stosuje się osuszacze sprężonego powietrza . Istnieją dwa rodzaje osuszaczy zazwyczaj stosowanym jest osuszacz chłodniczy. Zasada jego funkcjonowania jest bardzo prosta – ma on wytrącać wodę zawierającą się w powietrzu znajdującym się w środku układu, przez zamrażanie jej. Inny, mniej często używany typ osuszaczy oparty jest na tworzywach pochłaniających wilgoć i jest używany przy dużo większych ciśnieniach. Osuszacz jest nierzadko największym elementem systemu pneumatycznego, produkuje duże ilości wody którą należy regularnie usuwać.

Drugim najgorszym wrogiem systemów działających na sprężone powietrze jest olej. W dużej liczbie miejsc układu jest on pożyteczny – ma za zadanie zmniejszyć tarcia elementów.

Sądzisz, że opisane informacje są warte zapamiętania? Świetnie, więc na pewno szczegóły tu koleba samowyładowcza zamieszczone też Cię zaciekawią.

W innych miejscach jest natomiast niepożądany. W układzie na sprężone powietrze olej przenosi się wraz z wilgocią, takie połączenie wody i oleju określa się fachowo kondensatem.

W celu usunięcia kondensatu z układu stosuje się elementy nazywane spustami kondensatu. Spusty kondensatu mogą działać całkiem samodzielnie, w zależności od poziomu kondensatu w układzie. W mniej skomplikowanych układach stosuje się manualne spusty, wymagają one jednak częstego obsługiwania. Kondensat jest bowiem niezwykle szkodliwy dla niemal wszystkich części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*