Logika, czyli królowa nauk

Powszechnie sądzi się, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak styczność z tą dyscypliną w późniejszych etapach edukacji. Większa część podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki. Nauka ta jest podstawowym instrumentem prowadzenia badań używanym zarówno przez matematyków, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku na studiach wyższych. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, z kolei studenci kierunków ścisłych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.

Główne elementy:

książka

Źródło: www.morguefile.com

Podstawę logiki tworzą zależności między wyrażeń, które są zapisywane w postaci przypominającą działania matematyczne. Zdanie może przybrać zarówno formę wyrazową, jak i matematyczną.

Myślisz, że niezbędny będzie Ci kompleksowy tekst na ten zagmatwany temat? Nadchodzimy ze wsparciem – szczegółowe informacje odszukasz na naszej kolejnej stronie.

Znaczące, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero wówczas można rozważać zależności łączące zdania składowe. Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, zwana również iloczynem logicznym.

Nie zapomnij o tym, że nasz serwis www (https://szkola-terapeutyczna.pl/kontakt/) ma tylko wartościowe fakty, które na pewno Ci się przydadzą. Sprawdź nas oraz upewnij się, że należałoby na niego wejść.

Koniunkcja jest prawdziwa wtedy, gdy oba zdania składowe są prawdą. Można to zaprezentować za pomocą dowolnego zdania, gdzie iloczyn reprezentuje spójnik „i”. Jeśli jedna z części składowych nie będzie prawdziwa, wtedy całe wyrażenie także będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wielu ludzi uważa, że logika jest skomplikowaną metodą wyrażania rzeczy prostych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest nauką szeroko stosowaną przykładowo przez specjalistów pracujących nad sztuczną inteligencją. Wpojenie syntetycznemu umysłowi podstawowych zasad, które dla zwykłego człowieka są dość oczywiste, jest ogromnie długotrwałym i żmudnym zajęciem. Urządzenie obdarzone sztuczną inteligencją poza logicznym ocenianiem danych uzyskanych z otoczenia, musi móc wykonać zaawansowane operacje.

Jak się bowiem okazuje, powtórzenie drogi rozumowania człowieka jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw wszelkich zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci urządzenia i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*