zarządzanie niebezpiecznymi odpadami

Odrzuty toksyczne – jak sobie z nimi poradzić?

Nieczystości niepewne to nieczystości, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego, mogą stanowić dla niego niebezpieczeństwo. Źródłami odrzutów niebezpiecznych są przede wszystkim przemysł, rolnictwo, usługi powiązane z ochroną zdrowia, oraz ambulatoria i laboratoria badawcze.

usuwanie niebezpiecznych odpadów
Autor: U.S. Army Corps of Engineers Savannah District
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady niebezpieczne mogą być magazynowane jedynie i wyłącznie na specjalnie przygotowanych składowiskach, czy też właściwie konserwowanych kawałkach składowisk miejskich. Wykaz owych śmieci jest wykonana przez właściwe władze. Odpady niebezpieczne znajdują się również w naszych domach. Są to detergenty, środki higieny do toalet i kuchni, oraz ich opakowania, rozpuszczalniki i ich opakowania, wywabiacze plam, wybielacze, flakony dezodorantów, przestarzałe bateryjki, żarówki rtęciowe, termometry, lekarstwa.

ochrona przed niebezpiecznymi odpadami
Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Główne skutki negatywnego oddziaływania odrzutów na otoczenie, to przenikanie szkodliwych substancji do ziemi, rozkwit mikrobów chorobotwórczych, emisja złych gazów
Specyficzne odpady niebezpieczne wymagają specjalnych norm postępowania. Do odpadów tych kwalifikowane są nieczystości zawierające PCB, nieczystości azbestowe, oleje smarowe, baterie i akumulatory, oraz nieczystości (szerzej w serwisie http://maragency.pl/kategoria/oczyszczalnie-przemyslowe/flotator/6/) medyczne i weterynaryjne – odpady toksyczne.

Odpady (strona) niebezpieczne radioaktywne są tworzone podczas wytwarzania, przechowywania, również stosowania surowców jądrowych i źródeł promieniotwórczych, oraz użytkowań i likwidacji obiektów atomowych. Są to odpady stałe, płynne, lub gazowe, mieszczące materiały promieniotwórcze, względnie zabrudzone owymi materiałami. Mogą one być nisko aktywne, umiarkowanej aktywności, także wysoko aktywne.

Z objaśnień odrzutów niebezpiecznych wypływa, że tworzą one specjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i otoczenia, w związku z tym gospodarka nimi potrzebuje ścisłego prowadzenia i nadzwyczajnej kontroli. Odpady niebezpieczne nie powinny być wyrzucane łącznie z różnymi odpadami. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby ochraniać środowisko dla następnych pokoleń. Dlatego wszyscy powinni dbać o to, aby odpady niebezpieczne znalazły się w stosownym dla nich miejscu. Szczególne zasady gospodarowania odpadami uściśla ustawa o odpadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*