Obsługa prawna firm

Rejestracja firmy i zarządzanie nią wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dotyczy szeregu zadań, które powinno się wzdożyć, aby organizacja dobrze funkcjonowała. Firmy, które prowadzą działalność wymagają pomocy wykwalifikowanych prawników, aby mieć pewność, że pod względem prawnym wszelkie procedury przebiegają prawidłowo.

prawo

Autor: Troy David Johnston
Źródło: http://www.flickr.com

Osoby, podejmujące się prowadzenia działalności gospodarczej rzadko posiadają wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Kierowanie organizacją wymaga ciągłego zaangażowania, dlatego prawie niemożliwe jest zajmować się bieżącymi sprawami firmy, a jednocześnie ciągle aktualizować swoją wiedzę w zakresie prawa. Z tego powodu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawniczych oraz pomocy doświadczonej http://www.robak.konin.pl księgowej. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Poza obsługą prawną kancelarie udzielają porad. Ich oferta przede wszystkim odnosi się do bieżącej i długotrwałej obsługi obrotu gospodarczego, tworzenia różnego typu umów handlowych, nadzorowania procesu negocjacji umów, zakładania oraz przekształcania przedsiębiorstw.

Prawo autorskie chroni twórców przed bezprawnym kradzieżą utworu oraz jego wykorzystaniem przez osoby trzecie. Zgodnie z ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, plastyczne, muzyczne, wzornictwo przemysłowe. W zakresie usług świadczonych przez profesjonalnych prawników poszkodowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej i pozasądowej na wypadek, gdyby utwór został wykorzystany i rozpowszechniony bez jego zgody. Oferowana przez kancelarię usługa dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty, w których prawo autorskie odgrywa istotną rolę – instytucji kultury (muzeów, ośrodków kultury, filharmonii, ośrodków dokumentacji).

Kancelaria prawo autorskie trudnią się dochodzeniem roszczeń z tytułu prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej. Doświadczeni adwokaci świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zakresie oferowanych świadczeń jest ochrona prawa autorskiego, w tym ochrona marki i znaków towarowych, oraz nazw handlowych i wzorów przemysłowych. Petenci mogą ponadto korzystać z usług kancelarii prawnej w przypadku zawierania umowy o korzystanie z utworu, ustalania tantiem, dochodzeniu praw w razie nie dotrzymania warunków umów i wielu innych. Dodatkowo kancelarie prawne (MMJ – prawnicy częstochowa) oferują pomoc w zakresie prawa reklamy, prawa twórcy do programów komputerowych, produkcji filmowych i radiowych, ochrony danych w Internecie. Adwokaci zapewnią zgromadzenie wymaganych dokumentów, które uwierzytelnią prawo do utworu. Pełne udokumentowanie pozycji prawnej autora daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję wygranej na wypadek dochodzenia w sądzie swoich praw – .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*