Najważniejsze informacje związane z prowadzeniem usług adwokackich na terenie Niemiec.

Unia Europejska dała nam bardzo dużo jeżeli będzie chodzić o swobodę otwierania gospodarczej działalności. Pomijając niewielkie wyłączenia i ograniczenia, to we wszystkich krajach członkowskich ich obywatele mogą swobodnie prowadzić swoje biznesy.

prawnik, adwokat

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to także dotyczyć usług prawniczych, jakie na przykład nasi prawnicy mogą świadczyć na terenie innych krajów. Oczywiście nie będzie to taka łatwa sprawa, ponieważ spełnić należy szereg formalności, lecz oczywiście jak najbardziej możliwa do wykonania. W pierwszej kolejności należy rozpocząć od tego, że niemieckie przepisy dokładnie określają, według jakich zasad można tego typu usługi prowadzić.

Ponieważ opierają się one w dużej części na unijnych dyrektywach, to w większości innych krajów członkowskich podobnie one wyglądają. Najważniejszą rzeczą, jaka będzie z nich wynikać jest to, że zamierzając działać jako niemiecki adwokat (zobacz adwokata z warszawy) w tym kraju, to trzeba to robić w oparciu o swoją kancelarię- . Zatrudnienie w formie umowy i realizacja usług w taki sposób jest znacznie bardziej ograniczone i będzie wymagać licznych zezwoleń.

Polscy adwokaci spełniają pierwszy z warunków, które są niezbędne do uruchomienia swojej kancelarii, to znaczy są obywatelami jednego z państw członkowskich. Warunkiem drugim jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu w kraju, z jakiego będzie się pochodzić. W naszym przypadku takie uprawnienia mieć będą radcy prawni i adwokaci, ale już aplikanci do tej grupy nie należą.

W kwestiach formalnych trzeba zacząć od złożenia wniosku i przedłożenia paru istotnych dokumentów. Istotne będzie zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu, które dodatkowo należy później co rok przekładać nowe. Podobnie w cyklach rocznych należy wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku niemieckich prawników będzie ona konieczna. Podczas składania wniosku trzeba także udokumentować posiadanie siedziby w Niemczech. Może to być zakupiony wcześniej lokal, ale w zupełności wystarczy też wynajęty. Wniosek trzeba wypełnić w języku niemieckim i podpisać, a w czasie jego składania trzeba też dołączyć opłatę która wynosi 130 Euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*