Jakie odmiany sprężyn mogą być pomocne?

Sprężyna jest to element sprężysty używany w budowie maszyn, głównie jako łącznik w połączeniach sprężystych. Ze względu na sposób obciążenia sprężyny dzielą się na: ściskane; rozciągane; skręcane jak i zginane. Sprężyny ściskane dzielą się na: proste oraz czyste. W Sprężynach ściskanych czystych do ścian poprzecznych jednorodnego i izotropowego pręta pryzmatycznego przyłożone jest obciążenie które posiada stałą gęstość sigma oraz zwrot przeciwny do wektora normalnego powierzchni ściany poprzecznej. W tym przypadku znane jest rzeczywiste rozwiązanie zagadnienia brzegowego liniowej teorii sprężystości.

Normy HACCP

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com

Sprężyny Ściskanie proste, różnią się od czystego tym, że obciążenie zastępowane jest dwójką przeciwnie skierowanych, równych co do wartości i współliniowych sił skupionych, które działają w osi tego pręta. Skręcanie w wytrzymałości materiałów jest to stan obciążenia materiału, gdzie na materiał działa moment skręcający, działający w płaszczyźnie przekroju poprzecznego materiału. Powoduje on występowanie naprężeń ścinających w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny działania momentu. Skręcanie ma miejsce w prętach, którymi najczęściej są wały.

Wyróżnia się 2 podstawowe przypadki skręcania sprężyn: czyste oraz proste. W Skręcaniu czystym do ścianek poprzecznych jednorodnego oraz izotropowego pręta przyłożone jest obciążenie, które zmniejsza się do dwóch przeciwnie skierowanych momentów które działają w płaszczyźnie ścian poprzecznych. Rozwiązanie tego przypadku jest możliwe tylko gdy uda się znaleźć funkcję spaczenia, charakterystyczną dla przekroju pręta. Skręcanie proste pręta, różni się od skręcania czystego tym, że obciążenie zastępowane jest dwójką przeciwnie skierowanych, równych skupionych momentów skręcających.
Zginanie w wytrzymałości materiałów jest to stan deformacji, przy którym prosty w stanie niezdeformowanym pręt (pod tym linkiem), po deformacji jest zakrzywiony. Zginanie jest dominującym sposobem pracy elementów konstrukcji, którymi są belki. Rozróżnia się kilka przypadków zginania: czyste, proste jak i ściskanie. Przy zginaniu czystym, naprężenia redukują się jedynie do momentu zginającego, brak jest sił podłużnych ani sił poprzecznych. Przy zaginaniu prostym – naprężenia redukują się do momentu i sił poprzecznych. Przy ściskaniu – naprężenia redukują się do momentu i siły podłużnej, siły poprzeczne mogą ale nie zawsze występują. Sprężyny rozciągane podzielić można: proste i czyste. Pełna oferta dla firm jest tutaj: .

Pracownik produkcyjny

Autor: Official USS Theodore Roosevelt (CVN 71) Page
Źródło: http://www.flickr.com

W Sprężynach rozciąganych czystych do ścianek poprzecznych jednorodnego i izotropowego pręta pryzmatycznego przyłożone jest obciążenie które posiada stałą gęstość sigma oraz zwrot przeciwny do wektora normalnego powierzchni ściany poprzecznej. W tym przypadku znane jest prawdziwe rozwiązanie zagadnienia liniowej teorii sprężystości. Sprężyny rozciągane proste, różni się od ściskania czystego tym, że obciążenie zastępujemy dwójką odwrotnie skierowanych, równych co do wartości i współliniowych sił skupionych, działających w osi tego pręta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*