pieniądze i karty kredytowe

Jeśli się ma pracowników pamiętać należy o tym, że właściciel firmy ma po ich zatrudnieniu sporo powinności

Już w krótkim okresie czasu po nawiązaniu stosunku pracy, gdyż jest na to czas tylko tygodnia, trzeba nowo zatrudnionego pracownika zgłosić do zakładu ubezpieczeń zwanego ZUS. Przepisy tu są bardzo czytelne i nie będzie możliwości ich dowolnego interpretowania.

Każdego bez wyjątku pracownika, którego się zatrudni należy zgłosić w zusie i płacić za niego składki, będzie to obowiązywać to od dnia przyjęcia aż do wygaśnięcia umowy. Po rozwiązaniu umowy o pracę również jest konieczność poinformowania o tym zusu, i tu także właściciel firmy ma siedem dni na wykonanie tej czynności. Każdy bez wyjątku pracownik ma prawo żądać od swojego pracodawcy dokładnych informacji o zapłaconych składkach, a jeśli okaże się że nie zostały one odprowadzane, dochodzenia ich uregulowania. Pracodawca nie może również odmówić na prośbę pracownika zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, na przykład to mogą być chodzące do szkoły albo małoletnie dzieci lub małżonek, który nie pracuje. W takim przypadku ubezpieczenie zdrowotne obejmowało będzie także członków rodziny zgłoszonych takim sposobem.
polski banknot dziesięciozłotowy
Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wysokość dokładnie opisują przepisy. O tym, w którym momencie otrzyma się urlop decydują kierownicy lub właściciel, i uzależnione to może być od tego, jak jest zorganizowana praca w danej firmie. Często używane w wielu firmach są grafiki urlopów, dzięki którym wiadomo, jak w wakacyjnym okresie będą pracować osoby z poszczególnych działów.

Czas urlopu, jaki nie został użyty przed określony rok w pierwszej kolejności powinien być wzięty w roku następnym, chyba że zatrudniony zdecydował się rozwiązać umowę z firmą, gdzie był zatrudniony. W takich przypadkach osoba zajmująca się kadrami będzie musiała wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i zapłacić takiej osobie odpowiednią sumę. Sporo praw w czasie pracy mają również mamy, po narodzinach dziecka będzie się im należał przewidziany przepisami macierzyński urlop, a gdy będą chciały kontynuować opiekowanie się dzieckiem, to mogą także ubiegać się o urlop wychowawczy zus na kolejne kilkanaście miesięcy.

jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Tagged with:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*