Finanse małych firm

Czym jest i jakie firmy zdołają zdobyć wsparcie finansowe de mini minimis?

Termin pomoc de minimis to rodzaj pomocy przedsiębiorstwom. Wspomaga rozwijanie się firm w Polsce oraz na świecie. Taka pomoc jest z perspektywy prawa mała, o małych wielkościach.

Finanse małych firm
Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Istotnym jej warunkiem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorstwa nie powinno stać się wsparciem konkurencji firm, nie powinno zwiększać szans firmy na rynku. Jest to główny z elementów pomocy publicznej. Firma może skorzystać między innymi z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis także mogą zostać zwolnieni z z płatności podatków.

Ile wynosi pomoc de minimis i do czego przedsiębiorstwo może ją wykorzystać?

Wsparcie finansowe tego typu jest sumą 200 000 euro (czytaj tutaj) na 3 lata – kwota ta dotyczy wielu rynków z wyjątkiem transportu drogowego, gdzie suma wsparcia wynosi wtedy 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca może wspomóc swą działalność z taką pomocą w opcjach takich jak na przykład: zapoczątkowanie i uruchomienie swej fmry, inwestycje w usługi doradcze, inwestycje w usługi szkoleniowe oraz wdrożenie budynków w jakich to mają odbywać się te szkolenia, jak również kupno lub też leasing urządzeń a także programów komputerowych koniecznych w prowadzenia szkoleń.

Które firmy mają możliwość użyć pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wspomagania dla każdego rodzaju prowadzonej działalności, w jej skład wchodzą wszystkie przedsiębiorstwa (finansowe wsparcie). Definicja ta sugeruje, iż każdy przedsiębiorca ma prawo ją stosować.

Są jednak niektóre sytuacje w jakich ten rodzaj wsparcia jest niedopuszczalny np. gdy firma ma zamiar użytkować pieniądze na rozwój produktów polskich, jeśli to będzie wpływać w niekorzystny sposób na produkty sprowadzane z zagranicy. Wyłączone są z niej przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym a także rybołówstwem. Dodatkowo przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji materialnej mogą nie mieć sposobności wykorzystania tego typu opcji wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*